Visa Application Form

ADVERTISEMENT

GOVERNMENT OF PAKISTAN - VISA APPLICATION FORM
PAKĐSTAN ĐSLAM CUMHURĐYETĐ
VĐZE BAŞVURU FORMU
(Please read these instructions carefully before filling in the application form)
(Vize Başvuru Formunu Doldurmaya Başlamadan Önce Lütfen Aşağıdaki Talimatları Dikkatlice Okuyunuz)
Photographs must be Resimler ;
1)
No column should be left blank. Incomplete forms with vague entries shall not be accepted. Where applicable
* Passport size (45mm X
copies of supportive documents should be submitted along with the application form
35mm wide)
Form içerisindeki hiçbir sütun boş bırakılmamalıdır. Kesin olmayan veriler içeren eksik formlar destekleyici
45mm X 35mm
belgelerle birlikte sunulmadığı takdirde değerlendirmeye alınmayayıp onaylanmayabilir.
Ebatlarında
2)
Applicants may use extra sheets, in case of insufficient space in the columns of the Visa Form
Vize formundaki boşlukların yeterli olmadığı bölümlerde, başvuru sahipleri tarafından ilave sayfa kullanılabilir.
* A recent and true
3)
Two (02) Passport size photographs should be attached with the visa form
likeness, showing full
Vize başvurusu sırasında başvuru formu ile birlikte iki adet vesikalık fotoğraf da teslim edilmelidir.
face, with no hat, helmet
or sunglasses
4)
Normal processing time for visa is 4-6 weeks.
Güncel, tüm yüzü
Vize başvurularında normal işlem süresi 4 ila 6 hafta arasıdır.
gösterecek şekilde
5)
Applicants could be asked to appear for interview if required
önden çekilmiş, şapka,
Đhtiyaç duyulduğu takdirde başvuru sahipleri mülakat için çağırılabilir.
bere, güneşgözlüğü v.b
6)
On arrival, immigration formalities are mandatory. (Police registration is applicable in certain cases)
içermemelidir.
Gelişlerde, göçmenlik ile ilgili işlemler zorunludur. (Belirli durumlarda Polis Kaydı geçerlidir.)
7)
Attach bank statement for business visit
Đş amaçlı ziyaretlerde banka dekontu eklenmelidir.
8)
Applicants family includes spouse, son, daughter, father and mother
Başvuru sahipleri için aile bireyleri Eş. Çocuklar, Baba ve Anne’yi içermektedir.
PART I
BÖLÜM I
1.
Type of Visa Applied for :
Başvurulan Vize Tipi :
Diplomatic
Official
Military
Business
Tourist
Diplomatik
Resmi
Askeri
Ticari
Turist
Family
Transit
Journalist
Others
(Specify)
Aile
Transit
Gazeteci
Diğer
(Belirtiniz)____________
2.
Purpose of Visit :
Ziyaret Sebebi :
3.
Duration of Stay :
Kalış Süresi
: ____________________________________________________
4.
Visa Required for :
Less than 1 Month
6 Months
1 year
2 years
5years
Talep Edilen Vize’nin Süresi : 1 Ay’dan az
6 Ay
1 yıl
2 Yıl
5 yıl
5.
Type of Visa
: Single Entry
Double Entry
Multiple Entry
Vize’nin Çeşidi : Tek Giriş
Çiftli Giriş
Çoklu Giriş
i.
Port of Entry
ii.
Port of Departure
Giriş Yapılacak Yer ______________
Çıkış Yapılacak Yer ______________
iii.
Places to be visited in Pakistan
:
Pakistan’da Ziyaret Edilecek Yerler :
a. ___________________
b. ______________ c.____________ d._______________

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Business
Go
Page of 8