Visa Application Form Page 4

ADVERTISEMENT

xv.
DETAILS OF JOBS HELD IN THE PAST
GEÇMĐŞ ĐŞ TECRÜBELERĐNE AĐT BĐLGĐLER
a. Designation
:
b. Department :
Ünvan
: ______________
Departman : __________________
c. Duration (from-to)
d. Duties
:
Çalışma Aralığı
: _______ - _______
Görevi : ______________________
e. Address & Phone No. :
Adres – Telefon No.
: __________________________________________________
f. Name, Address and contact numbers of immediate boss/head and any other colleague
(Use extra sheet if required)
Acil durumda şirketinizden ulaşılabilecek kişilerin Đsim, Soyad, Adres ve Telefon Bilgileri
(Aşağıda bırakılmış alan yeterli olmadığı takdirde ilave kağıt kullanılabilir)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
xvi.
Are you applying visa from a third country?
Yes
Vize başvurunuzu üçüncü bir ülkeden mi yapıyorsunuz? Evet
Hayır
If yes, please provide copy of Residence / Work Permit of that country
Cevabınız Evet ise lütfen üçüncü ülkeye ait Çalışma veya Đkamet tezkerenizin bir kopyasını ekleyiniz.
7.
SECTION II (FAMILY DETAILS)
2.KISIM (BAŞVURU SAHĐBĐNĐN AĐLE BĐREYLERĐNE AĐT BĐLGĐLER)
Đ.
Name of Mother
:
ii.
Nationality of Mother
:
Anne Adı
: ________________
Anne Uyruğu
: _______________
iii.
Name of Father
:
iv.
Nationality of Father
:
Baba Adı
: ________________
Baba Uyruğu
: _______________
v.
Spouse Details
:
Eş Bilgileri
:
Name :
Nationality
:
Isim : _______________________
Uyruğu
: _______________
Date and Place of Birth
:
Doğum Yeri ve Tarihi : ______________________________________________________
Profession
:
Mesleği
: __________________
Name, address and contact number of employer of spouse (if any)
Eşinizin Đşverenin’in Đsim, Adres ve Telefon Bilgileri (Var ise)
vi.
Do you have any children Yes
No
Çocuklarınız var mı ?
Evet
Hayır
If yes, please provide details for each of your chilren
Var ise lütfen her çocuğunuz için aşağıda istenilen bilgileri doldurunuz.

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Business
Go
Page of 8