Visa Application Form Page 5

ADVERTISEMENT

Name
Date of Birth
Đsim
Doğum Tarihi
1
......../........../.........
2
......../........../.........
3
......../........../.........
vii.
Please list any of accompanying person/family member (including children) traveling with you to
Pakistan.
Pakistan’a ziyaretinizde beraberinizde gidecek olan kişiler, aile bireyleri (çocuklar dahil)
Full Name
Date of Birth
Passport Number (If any)
Address
Đsim & Soyad
Doğum Tarihi
Pasaport No.(Var ise)
Adres
viii.
Do you have any bank account in Pakistan?
Yes
No
Pakistan’da herhangi bir bankada hesabınız var mı?
Evet
Hayır
Bank Name
Branch
A/C Number
Address
Verifier Details
Banka’nın Adı
Şubesi
Hesap Numarası
Adresi
Doğruluk Bilgileri
8.
TRAVEL HISTORY
:
SEYAHAT BĐLGĐLERĐ :
i.
Have you ever visited Pakistan during last five years
Yes
No
Son 5 içerisinde Pakistan’ı ziyaret ettiniz mi?
Evet
Hayır
If yes, please provide details.
Evet ise, detayları belirtiniz.
Date
Destination / Address
Purpose
Duration
Tarih
Yer / Adres
Ziyaret Sebebi
Ziyaret Süresi
1
2
3
4
5

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Business
Go
Page of 8