Visa Application Form Page 7

ADVERTISEMENT

DETAILS OF MILITARY SERVICES
(ATTACH ADDITIONAL SHEETS AS REQUIRED)
ASKERĐ HĐZMETĐN DETAYLARI
(GEREKLĐ OLAN BELGELERĐ EKLEYĐNĐZ)
Name/Number of Units
Your Duties
Indicate the following
(You must provide
Commanding
1. Unit/Detachment
Type of Units
Mandatory
Your Ranks
detailed descriptions
Officers
2. Company/ Battery
Your Locations
End
(Artillery,
No. of people you
or Career
(Indicate dates
including involvement in
(Must provide
3. Battalion /
(Base. City and
Date
infantry,
supervised
Service
of promotions)
arrest, combat,
full names and
Regiment/Brigade
Province/Terrirory)
special-ops, etc.)
detention, interrogation
ranks)
4.Division
& support functions etc.)
5.Army/Corps
6. Other
Bitiş
Mecburi veya
Rütbeleriniz
Görevleriniz (Tutuklama,
Komutanlarınız
Birliğiniz
Birlik Adı/Sayısı
Bulunduğunuz Yer
Emrinizdeki kişi
Tarihi
Mesleki
(Terfi tarihlerini
muharebe, gözaltı,
(Tam Rütbe ve
(topçu, piyade,
Aşağıdakileri Belirtiniz
(Üs,Şehir, Bölge)
sayısı
Hizmet
belirtiniz)
sorgulama ve destek
Đsim belirtiniz)
özel birlik, vs.)
1. Müfreze
2.Birlik
fonksiyonları konusunda
3.Tabur/Alay/Tugay
detaylı bilgi veriniz)
4.Bölüm
5.Şube
6.Sınıf
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Medals / Awards (Indicate name of medal/award, date, reason) :
Madalya/Ödül (Aldığınız madalya/ödül tarihini ve sebebini belirtiniz):
Initialized Trining (Indicate type, location, date) :
Eğitimin Başlangıcı (Şekil,yer,tarih belirtiniz):

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Business
Go
Page of 8