Determining Tally Mark Value Worksheet

ADVERTISEMENT

Name:
Determining Tally Mark Value
Determine the value of each set of tally marks.
A n s w e r s
1)
eeeeaaaa
24
1.
2)
eeeeeeee
40
2.
3)
eeeeeeeaaaa
39
3.
4)
eaaaa
9
4.
34
5)
eeeeeeaaaa
5.
45
6)
6.
eeeeeeeee
44
7.
7)
eeeeeeeeaaaa
12
8.
8)
eeaa
31
9.
9)
eeeeeea
19
10.
10)
eeeaaaa
38
11.
11)
eeeeeeeaaa
42
12.
12)
eeeeeeeeaa
21
13.
13)
eeeea
23
14.
14)
50
eeeeaaa
15.
46
15)
eeeeeeeeee
16.
10
16)
17.
eeeeeeeeea
48
18.
17)
ee
18)
eeeeeeeeeaaa
1-10 94 89 83 78 72 67 61 56 50 44
10
Math
11-18 39 33 28 22 17 11 6
0

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Education
Go
Page of 2