Determining Tally Mark Value Worksheet

ADVERTISEMENT

Name:
Determining Tally Mark Value
Determine the value of each set of tally marks.
A n s w e r s
1)
eeeaaa
18
1.
2)
eeeaa
17
2.
3)
eeeeea
26
3.
4)
eaa
7
4.
44
5)
eeeeeeeeaaaa
5.
22
6)
6.
eeeeaa
6
7.
7)
ea
13
8.
8)
eeaaa
15
9.
9)
eee
45
10.
10)
eeeeeeeee
29
11.
11)
eeeeeaaaa
38
12.
12)
eeeeeeeaaa
41
13.
13)
eeeeeeeea
14
14.
14)
36
eeaaaa
15.
39
15)
eeeeeeea
16.
42
16)
17.
eeeeeeeaaaa
37
18.
17)
eeeeeeeeaa
18)
eeeeeeeaa
1-10 94 89 83 78 72 67 61 56 50 44
3
Math
11-18 39 33 28 22 17 11 6
0

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Education
Go
Page of 2