Visa Application Form Page 6

ADVERTISEMENT

ii.
Details of other countries visited, during last two years.
Son 2 yıl içerisinde ziyaret ettiğiniz ülkelere ait bilgileri doldurunuz.
Date
Destination
Purpose
Duration
Tarih
Yer
Ziyaret Sebebi
Ziyaret Süresi
1
2
3
4
5
iii.
Have you ever been refused a visa for any country, including Pakistan?
Daha once Pakistan dahil diğer ülkelere olan vize başvurularınız geri çevrildi mi?
Yes
No
Evet
Hayır
iv.
Have you ever been refused entry on arrical to Pakistan
Yes
No
Pakistan’a girişiniz hiç reddedildi mi?
Evet
Hayır
If yes, please provide details of refusal.
Evet ise, reddin nedenlerini belirtiniz.
v.
Have you ever been deported, removed or otherwise required to leave any country, including
Pakistan?
Daha önceden hiç sınırdışı edildiniz mi veya Pakistan dahil herhangi bir ülkeden ayrılmak zounda
bırakıldınız mı?
Yes
No
If yes, please provide details
Evet
Hayır
Evet ise, detayları belirtiniz.
Date
Country
Reason
Reference No. (For Pakistan)
Tarih
Ülke
Gerekçe
Referans No. (Pakistan için)
vi.
Do you have any criminal convictions or charged in any country?
Herhangi bir cezai mahkumiyetiniz veya yabancı bir ülkede aldığınız ceza var mı?
Yes
No
If yes, please provide details
Evet
Hayır
Evet ise, detayları belirtiniz.

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Business
Go
Page of 8